побягвам

побягвам
гл. - бягам, тичам, припкам, търча, изтичвам, затичвам се, изтърчавам, хуквам, бързам, летя, търтя да бягам, търтя, офейквам, изчезвам, щуквам, духвам
гл. - напускам, отбягвам, страня, отдалечавам се, отстранявам се, забягвам, избягвам, обирам си крушите
гл. - спасявам се, отървавам се, изскубвам се, изплъзвам се, измъквам се, разбягвам се
гл. - пробягвам, преминавам
гл. - втурвам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • бягам — гл. тичам, припкам, търча, летя, бързам, изтичвам, изтърчавам, притърчавам, дотърчавам, прибягвам, притичвам, потичвам, поприпквам, плюя си на петите гл. избягвам, отбягвам, оттеглям се, напускам, страня, разбягвам се, отдалечавам се, отстранявам …   Български синонимен речник

  • втурвам се — гл. връхлитам, впускам се, тичам, прибягвам, търтя, налитам, стрелвам се, хвърлям се, нахвърлям се, политам, затичвам се, устремявам се, затирвам се, изтърчавам, впускам се в бяг, плюя си на петите гл. нападам, атакувам гл. нахълтвам, надънвам се …   Български синонимен речник

  • духвам — гл. офейквам, изчезвам, побягвам, изплъзвам се, щуквам гл. обирам си крушите, избягвам …   Български синонимен речник

  • избягвам — гл. побягвам, бягам, хуквам, втурвам се, затичвам се, удрям на бяг, търтя на бяг, офейквам, духвам, забягвам, вземам си очите, вземам си дърмите, запилявам се гл. измъквам се, изплъзвам се, изскубвам се, отървавам се, избавям се, изчезвам,… …   Български синонимен речник

  • изтичвам — гл. тичам, затичвам се, завтичвам се, притърчавам, отърчавам, рипвам, притичвам, прибягвам, бягам, изприпквам, хуквам, втурвам се, впускам се, спускам се, пробягвам, изтърчавам, припвам, търтя, търтя да бягам гл. търча, преминавам, избягвам,… …   Български синонимен речник

  • изчезвам — гл. губя се, изгубвам се, скривам се, избягвам от погледа, ставам невидим, скривам се от погледа, крия се, загубвам се, потъвам, потъвам в земята, потъвам вдън земя, пропадам, падам, няма ме, липсвам, заличавам се гл. изфирясвам, топя се, стапям… …   Български синонимен речник

  • офейквам — гл. избягвам, побягвам, изплъзвам се, махвам се, бягам, изчезвам, духвам, хуквам, търча, търтя да бягам, спускам се да бягам, отдалечавам се гл. изскубвам се, изтръгвам се, измъквам се, отскубвам се, отбягвам гл. обирам си крушите …   Български синонимен речник

  • преминавам — гл. пресичам, прекосявам, прекрачвам, минавам, прегазвам, пребродвам, превалям гл. изминавам, отминавам, летя, отлитам, отдалечавам се, тека, протичам, прехвърлям, извървявам гл. преодолявам, справям се, превъзмогвам, побеждавам гл. спирам,… …   Български синонимен речник

  • припвам — гл. хуквам, изтърчавам, отърчавам, завтичвам се, притичвам се, изтичвам, разтичвам се, втурвам се, избягвам, офейквам, побягвам, пробягвам …   Български синонимен речник

  • пробягвам — гл. бягам, тичам, търча, изтичвам, преминавам, избягвам, побягвам гл. прелитам, прехвръквам, хвърча …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”